Ravintoainemittaus HCA-laitteella

HCA-laitteen toimintaperiaate

Ihmisen elimistö koostuu lukemattomista soluista, jotka kasvavat, kehittyvät, erilaistuvat, uusiutuvat ja kuolevat jatkuvasti. Solut myös uusiutuvat lakkaa­matta jakautumalla. Aikuisen elimistössä jakautuu joka sekunti 25 miljoo­naa solua. Minuutissa uusiutuu noin 100 miljoonaa verisolua. Solujen jakau­tuessa ja kasvaessa solujen perusyksiköt eli sähkövarauksen sisältävät ato­mien ytimet ja ytimien ympärillä olevat elektronit liikkuvat ja muuttuvat lak­kaamatta suurella nopeudella, mikä saa aikaan sähkömagneettisia aaltoja.

Ihmiskehon lähettämät sähkömagneettiset aallot kertovat myös elimistön ti­lasta, sillä ne vaihtelevat ihmisen terveydentilaan mukaan. Näitä sähkömag­neettisia aaltoja tulkitsemalla voidaan saada viitteitä kehon tilasta.

Kvanttilääketieteen mukaan sairastumisen perimmäinen syy on se, että ato­min ytimen ympärillä pyörivien elektronien kierto muuttuu, mikä aiheuttaa muutoksia kaiken aineen muodostavissa atomeissa, pienissä ja suurissa biomolekyyleissä, soluissa ja lopulta myös elimissä. Elektronilla on sähköva­raus, joten elektronien kiertoradan muuttuessa atomin ytimen ympärillä myös atomien lähettämät sähkömagneettiset aallot muuttuvat. Elimistön sairauk­sien ja fyysisten muutosten aiheuttamien sähkömagneettisten aaltojen muu­tosten tuottama energia on hyvin vähäistä ja on tavalliset nanogaussin ja mik­rogaussin välillä. Heikon magneettikentän taajuus ja energia voidaan määri­tellä suoraan tai kädessä pidettävällä sensorilla. Mittauslaiteeseen on määri­telty oireiden ja ravitsemusindikaattorien normaalit värähtelytaajuudet. Laite vahvistaa niitä, ja lähettää ne edelleen tietokoneen analysoitaviksi. Lopuksi niille annetaan vastaava negatiivinen tai positiivinen kvanttiarvo. Kvanttiarvo osoittaa oireen tai ravintoaineen puutteen luonteen ja tilan viitteelliset. Peri­aate on sama kuin radioaalloilla. Ilmassa on lukemattomia radioaaltoja. Jos haluaa kuunnella jotakin tetyä radiolähetystä, radion voi säätää oikealle taa­juudelle, jolloin syntyvän värähtelyn avulla lähetyksen kuuntelu on mahdol­lista. Health Concept Analyzer -laiteella tehdyissä testeissä hyödynnetään tätä periaatetta.

Mikä Health Concept Analyzer -magneettikenttämittari on?

Health Concept Analyzer -laiteessa yhdistyvät lääketieteen, bioinformatiikan, sähkötekniikan ja muiden tieteenalojen innovaatiot. Kvanttilääketieteeseen perustuva laite hyödyntää kehittyneiden sähkölaiteiden kykyä kerätä tietoa elimistön solujen heikosta magneettikentästä analyysiä varten. Tarkoituksena on näitä sähkömagneettisia aaltoja tulkitsemalla saada viitteitä kehon tilasta. 

Health Concept Analyzer-ravintoainemittauksen avulla voi­daan katsoa seuraavat 13 eri osa-aluetta :

 • sydän ja verisuonet (esim. veren viskositeetti, verisuonien vastus, aivo­kudok­sen verenkierto)
 • ruuansulatustoiminta (esim. pepsiinin eritys)
 • aivot ja keskushermosto (esim. aivokudoksen verenkierto)
 • luun mineraalitiheys (esim. kalsiumkadon määrä)
 • fyysinen perustaso (nestehukka, happivajaus, pH)
 • haitalliset aineet (esim. sähkömagneettinen säteily)
 • kivennäisaineet (esim. kalsium, seleeni, kalium, magnesium)
 • iho (esim. vapaat radikaalit, kollageeni, kosteus)
 • immuunijärjestelmä (esim. imusolmukkeet, hengityselimistö)
 • vitamiinit (esim. c-vitamiini, e-vitamiini, b12-vitamiini)
 • aminohapot (esim. tryptofaani, histidiini)
 • raskasmetallit (esim. lyijy, elohpea, arseeni)
 • koentsyymit (esim. biotiini, ubikinoni eli Q10)
Laajan mittauksen hinta 50 €/ 1 h. Mitataan kaikki osa-alueet. 
Suppea mittauksen hinta 35 € / 30 min. Mitataan kivennäis- ja hivenaineet, suolisto, luusto sekä kehon pH-arvo. 
Ajanvaraukset sähköisesti tästä linkistä tai arkisin klo 9-17 numerosta 044 53 66 593.

PERUUTTAMATTOMISTA AJOISTA PERIN PUOLET HOIDON/PALVELUN HINNASTA.

Copyright© 2023 Anne Tapio