Työhyvinvointi

Liiketoimintasi haasteisiin vastaava työhyvinvointivalmennus

Millainen työyhteisönne olisi, jos…
 • Ihmiset nukkuisivat yönsä hyvin ja heräisivät aamulla levänneenä?

 • Jaksaisivat päivän läpi energisenä ilman uuvahduksia?

 • Kehon epämääräiset oireet eivät veisi työkykyä?
   

Liikunta, ravinto ja lepo ovat terveyden ja hyvinvoinnin kulmakiviä:
 • Mihin näistä teidän yrityksenne panostaa?

 • Miksi? Onko se mahdollisesti liian yksipuolista painottuen vain liikuntaan?

 • Ota ravinto ja uni osaksi työhyvinvointia
   

Työntekijän sairauspoissaolo maksaa vähintään 350 €/pvä
 • Paljonko sairauspoissaolot maksavat yrityksellenne vuodessa?

 • Entä tehottomat työpäivät?

 • Sijoitus poissaolojen vähentämiseen maksaa itsensä takaisin 3-10 kertaisesti!

Työhyvinvointi ja ravitsemusohjaus

Palveluitani voivat hyödyntää yritysten lisäksi myös yhdistykset, ryhmät, seurat jne. Tavoitteeni on ohjata työntekijöitä kohti omatoimista ja itseohjautuvaa terveyden ja työkyvyn ylläpitoa.
 

Painonhallinnan ryhmävalmennukset

Voit tilata yritykseesi painonhallinnan ryhmävalmennuksen joka sisältää

 • yksilöllisen lähtökartoituksen,

 • ryhmätapaamiset (5 tai 7krt) joka toinen viikko, 2 h kerrallaan.

 • Ohjauksen kestoaika 3kk

Painonhallintaohjauksessa lisäksi 3kk seuranta. Sisältää seurannat ja loppuraportit.
 
Ravintoluennot

Osaksi TYKY/TYHY päiviä, jotka räätälöidään yrityksen tarpeen mukaan. Ravitsemukseen liittyvä aihe valitaan yhdessä yrityksen edustajan kanssa.
 

Henkilöstön/ työntekijän yksilölliset ravintovalmennukset

Palvelu voidaan toteuttaa asiakkaan luona ja tiloissa tehtävillä tapaamisilla. Asiakas hyötyy toimintatavasta monella tavalla. Tapaamisajan lyheneminen säästävät paljon aikaa, rahaa ja vaivaa.

Usein työhyvinvointi tarkoittaa vain liikuntaseteleiden jakamista ja työterveyspalveluiden tarjoamista.  Mutta voisiko se olla liiketoiminnan tehostamista kokonaisvaltaisesti ihmisen terveyttä, hyvinvointia, jaksamista ja unta tukien?
 

Ilman hyvää terveyttä ei ihminen jaksa tämän päivän hektistä työelämää. Elintasosairauksien mukanaan tuomat sairauspoissaolot tai työkyvyn aleneminen muodostavat merkittävän kuluerän yritykselle.

Työkykyä ja – tehoa on mahdollista nostaa ja sairauspoissaoloja vähentää kokonaisvaltaisella ravinnon, stressinhallinnan ja liikunnan huomioimisella. Sairastamiseen ja tehottomaan työpäivään kuluvan rahan voi sijoittaa järkevämminkin. 

Ajanvaraukset numerosta

Puh: 044-5366593

arkisin klo 10-17 

Vuomankatu 8

94700 Kemi

anne.tapio08@gmail.com

 • Facebook
 • Instagram

© 2020 Copyright Anne Tapio
REKISTERISELOSTE