Funktionaalinen lääketiede

Ravintovalmennukseni pohjautuu funktionaalisen lääketieteen oppeihin, jonka periaatteena on huomioida ihminen kokonaisvaltaisesti ja luontaisesti.

Funktionaalinen lääketiede pohjautuu periaatteeseen, jonka mukaan elimistö hakeutuu kohti sisäistä tasapainoa. Yleisesti ajatellaan ihmisen olevan terve, jos häneltä ei löydy mitään diagnosoitavaa sairautta. Silti hän voi joutua ponnistelemaan voimavarojensa äärirajoilla ja tuntea itsensä väsyneeksi ja voimattomaksi, olematta silti sairas lääketieteellisillä mittareilla mitattuna.

Pienikin epätasapaino kehossa saattaa ajan mittaan johtaa vakavaan sairauteen. Ravitsemuksen puutostilat ja kehon epätasapainotilat eivät parane itsestään vaan lumipalloefektin tapaan laittavat liikkeelle biokemiallisia prosesseja, jotka lopulta johtavat terveyden heikkenemiseen ja pahimmillaan kroonisiin sairauksiin. Tämän vuoksi tartumme myös pieniin oireisiin, jotta isommat ongelmat tulevaisuudessa olisi vältettävissä.

Muutokset elämäntavoissa ja ravitsemuksessa ovat keskeisessä roolissa, kun puhutaan funktionaalisen lääketieteen lähestymistavasta ihmisen terveyteen. Ravitsemushoidot tulevat yhteiskunnalle ja myös ihmiselle itselle paljon halvemmaksi ja takaavat hyvinvointia ilman negatiivisia sivuvaikutuksia.