hca_nimi_logo.jpg

on ravintoainemittaus, joka perustuu magneettiresonanssi­analyysiin. Magneettiresonanssianalyysi on esim. ultraääni­tutkimuksen tai magneettikuvauksen kaltainen terveydenti­lan arviointimenetelmä. Kädessä pidettävä sensori kokoaa muutamassa minuutissa tietoja elimistön eri toiminnoista.

Magneettiresonanssianalyysi tarjoaa uusia mahdollisuuksia aineiden tutkimiseen. Se mittaa tutkittavan aineen reaktiovoimakkuuden ja –tavan ja määrittää niiden poikkeavuuden normaalista vertaamalla reaktioita muihin aineisiin.

HCA-laitteen toimintaperiaate

Ihmisen elimistö koostuu lukemattomista soluista, jotka kasvavat, kehittyvät, erilaistuvat, uusiutuvat ja kuolevat jatkuvasti. Solut myös uusiutuvat lakkaa­matta jakautumalla. Aikuisen elimistössä jakautuu joka sekunti 25 miljoo­naa solua. Minuutissa uusiutuu noin 100 miljoonaa verisolua. Solujen jakau­tuessa ja kasvaessa solujen perusyksiköt eli sähkövarauksen sisältävät ato­mien ytimet ja ytimien ympärillä olevat elektronit liikkuvat ja muuttuvat lak­kaamatta suurella nopeudella, mikä saa aikaan sähkömagneettisia aaltoja.

Ihmiskehon lähettämät sähkömagneettiset aallot kertovat myös elimistön ti­lasta, sillä ne vaihtelevat ihmisen terveydentilaan mukaan. Näitä sähkömag­neettisia aaltoja tulkitsemalla voidaan saada viitteitä kehon tilasta.

Kvanttilääketieteen mukaan sairastumisen perimmäinen syy on se, että ato­min ytimen ympärillä pyörivien elektronien kierto muuttuu, mikä aiheuttaa muutoksia kaiken aineen muodostavissa atomeissa, pienissä ja suurissa biomolekyyleissä, soluissa ja lopulta myös elimissä. Elektronilla on sähköva­raus, joten elektronien kiertoradan muuttuessa atomin ytimen ympärillä myös atomien lähettämät sähkömagneettiset aallot muuttuvat. Elimistön sairauk­sien ja fyysisten muutosten aiheuttamien sähkömagneettisten aaltojen muu­tosten tuottama energia on hyvin vähäistä ja on tavalliset nanogaussin ja mik­rogaussin välillä. Heikon magneettikentän taajuus ja energia voidaan määri­tellä suoraan tai kädessä pidettävällä sensorilla. Mittauslaiteeseen on määri­telty oireiden ja ravitsemusindikaattorien normaalit värähtelytaajuudet. Laite vahvistaa niitä, ja lähettää ne edelleen tietokoneen analysoitaviksi. Lopuksi niille annetaan vastaava negatiivinen tai positiivinen kvanttiarvo. Kvanttiarvo osoittaa oireen tai ravintoaineen puutteen luonteen ja tilan viitteelliset. Peri­aate on sama kuin radioaalloilla. Ilmassa on lukemattomia radioaaltoja. Jos haluaa kuunnella jotakin tetyä radiolähetystä, radion voi säätää oikealle taa­juudelle, jolloin syntyvän värähtelyn avulla lähetyksen kuuntelu on mahdol­lista. Health Concept Analyzer -laiteella tehdyissä testeissä hyödynnetään tätä periaatetta.

Mikä Health Concept Analyzer -magneettikenttämittari on?

Health Concept Analyzer -laiteessa yhdistyvät lääketieteen, bioinformatiikan, sähkötekniikan ja muiden tieteenalojen innovaatiot. Kvanttilääketieteeseen perustuva laite hyödyntää kehittyneiden sähkölaiteiden kykyä kerätä tietoa elimistön solujen heikosta magneettikentästä analyysiä varten. Tarkoituksena on näitä sähkömagneettisia aaltoja tulkitsemalla saada viitteitä kehon tilasta.

Health Concept Analyzer-ravintoainemittauksen avulla voi­daan katsoa seuraavat 13 eri osa-aluetta :

 • sydän ja verisuonet (esim. veren viskositeetti, verisuonien vastus, aivo­kudoksen verenkierto)
 • ruuansulatustoiminta (esim. pepsiinin eritys)
 • aivot ja keskushermosto (esim. aivokudoksen verenkierto)
 • luun mineraalitiheys (esim. kalsiumkadon määrä)
 • fyysinen perustaso (nestehukka, happvajaus, pH)
 • haitalliset aineet (esim. sähkömagneettinen säteily)
 • kivennäisaineet (esim. kalsium, seleeni, kaliun, magnesium)
 • iho (esim. vapaat radikaalit, kollageeni, kosteus)
 • immuunijärjestelmä (esim. imusolmukkeet, hengityselimistö)
 • vitamiinit (esim. c-vitamiini, e-vitamiini, b12-vitamiini)
 • aminohapot (esim. tryptofaani, histidiini)
 • raskasmetallit (esim. lyijy, elohpea, arseeni)
 • koentsyymit (esim. biotiini, ubikinoni eli Q10)

Mittauksia tekee diplomi ravintoneuvoja Anne Tapio/Tmi Anne Tapio

Mukaasi saat suomenkielisen koosteraportin ja ruokavalio- ja ravintolisä-ohjeistusta

Ajanvaraukset numerosta 044-53 66 593

HUOM! URHEILUSEURAT, YHDISTYKSET, TYÖPAIKAT, JNE. KYSYKÄÄ TARJOUSTA USEAMMAN HENKILÖN MITTAAMISESTA.

Tietoa testattaville:

1. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa välttää alkoholin ja kahvin juomista ja terveyteen vaikuttavien ruokien sekä lääkkeiden käyttöä kaksi päivää ennen testiä. Lääkärin määräämien lääkkeiden käyttöä ei saa keskeyttää.

2. Työskentele ja nuku normaalin rytmisi mukaisesti kaksi päivää ennen testiä.

3. Jos olet harrastanut raskasta liikuntaa, lepää 1-2 tuntia ennen testiä.

4. Pukeudu väljiin ja lämpimiin vaatteisiin.

5. Poista metalliesineet, korut sekä sulje elektroniset laitteet ennen testiä.

6. Rentoudu, ole puhumatta ja hengitä rauhallisesti testin ajan.

7. Testi tehdään pitämällä mittausyksikköä kädessä, ei tarvitse kuin istua rennosti.


MITTAUKSEN HINNAT:

Suppea mittaus: (luuston hyvinvointi, vitamiinit- ja kivennäisaineet, koentsyymit, happo-emäs tasapaino, ruoansulatus)

30 €, tapaamisen kesto 30 min. Mukaan suomenkielinen koosteraportti.

Laaja mittaus (13 eri osa-aluetta)
50 €, tapaamisen kesto 60 min. Sis. MSQ-kaavakkeen tulkinta, yleistä ravintoneuvontaa ja mittaustulosten tulkinta. Mukaan suomenkielinen koosteraportti.


Ajanvaraukset numerosta 044-5366593.

KLIKKAA HEALTH CONCEPT LOGOA JA PÄÄSET LUKEMAAN LOUNAIS LAPPI-LEHDEN JUTUN RAVINTOAINEMITTAUKSESTA

hca_nimi_logo.jpg