Ravintoterapia

Ravintoterapiassa otetaan huomioon asiakkaan biokemiallinen yksilöllisyys, pyritään aineenvaihdunnan tasapainoon sekä huomioidaan ravinnon ja ympäristön vaikutusta terveyteen. Ravintoterapialla eliminoidaan ravitsemusvirheet ja korjataan virheelliset ruokatottumukset. Nämä korvataan paremmilla tottumuksilla ja ns. täysarvoravinnolla sekä usein myös hivenravintoaineilla (ravintolisillä).

Terapialla pyritään korjaamaan ruoansulatuskanavan pintasoluja maha-suolikanavan ongelmissa, jolloin ravinnon imeytyminen on häiriintynyt. Tavoitteena on lisätä kehon itseparannuskapasiteettia, parantaa aineenvaihduntaa ja sen säätelyä. Tavoitteina on myös immuunipuolustuksen parantaminen ja paksusuolen toiminnan tehostaminen sekä haitallisten kuona-aineiden poistaminen elimistöstä.

Aluksi tehdään huolellinen alkukartoitus asiakkaan terveystilanteesta ja ruokavaliosta. Tämä tapahtuu haastattelulla, ruokapäiväkirjan analysoimisella, oirekuvan perusteella tehdyillä kyselytesteillä sekä tarpeellisilla mittauksilla. Tarvittaessa voidaan turvautua laboratoriomittauksiin (normaalit tutkimukset sekä fuktionaalisen lääketieteen käyttämät erikoistutkimukset). Asiakasta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja monet seikat huomioon ottaen. Ensimmäiseen tapaamiseen on yleensä varattuna aikaa vähintään 1½ tuntia.

Haastattelun, kyselytestien ja mittausten perusteella laaditaan kunnostus- ja hoitosuunnitelma, joka yleensä koostuu useista osatekijöistä ja vaiheista. Hoitosuunnitelmaa tarkistetaan prosessin aikana tarvittaessa. Tämän jälkeen tulokseen vaikuttaa lähinnä aika, koska keho työskentelee itse itsensä terveeksi.

Ravintoterapiaa työssään voivat käyttää koulutetut ravintoneuvojat sekä ravintoterapeutit. Yleensä heidän nimikkeensä on diplomi ravintoneuvoja, diplomi ravintoterapeutti tai FLT ravintovalmentaja.

Miten Ravintoneuvoja ja Ravintoterapeutti toimivat käytännössä

Henkilökohtaisen konsultoinnin periaatteet

• Alkuhaastattelu ja terveystilan kartoitus
• Ruokavalion kartoitus, kyselyhaastattelu ruoka-aineryhmittäin
• Tarvittaessa käytetään ruokapäiväkirjaa
• Oirekuvan mukaiset kyselytestit tilanteen varmentamiseksi
• Ruokapäiväkirjan analysointi tietokonelaskelmin tarvittaessa
• Laboratoriotutkimukset / tarvittaessa lääkärin kautta
• Alustavat ruokavalio- / hoito-ohjeet suullisesti
• Tarkennettu kirjallinen hoito-ohjelma / ruokavalio-ohjelma
• Usein joudutaan määräämään myös erikois-, lisä- ja tukiravinteita (hivenravintoaineet, rasvahapot) sekä luontaistuotteita, fytoterapeuttisia valmisteita ja aminohappolisiä
• Tarvittaessa turvaudutaan aineenvaihdunnan ja maksan detoksifikaatiomenetelmiin apu- ja tehoravinteineen
• Hoito-ohjelman laajuudesta, sisällöstä ja toteutustavasta päätetään aina yhdessä asiakkaan kanssa